Även om den traditionella cirkusen i högsta grad lever, har den främsta utvecklingen inom cirkusen de senaste decennierna skett inom det som kallas för nycirkus. Till skillnad från den traditionella cirkusen har nycirkusen övergivit den runda tältmanagen (även om det finns undantag), vilket ger radikalt annorlunda möjligheter för hur och var cirkusen kan uppträda. Främst används permanenta scener, men det är också möjligt att ta cirkusen ut på gatan, där man har möjlighet att söka upp publiken snarare än tvärtom.

En av de mest tongivande grupperna är de kanadensiska Solcirkusen, Cirque du Soleil på franska. Skapad i mitten av 1980-talet, har gruppen expanderat till ett multinationellt företag med mer än 5.000 anställda och det beräknas att så många som 150 miljoner människor har sett någon av gruppens föreställningar sedan de började för 30 år sedan. Gruppen även besökt Sverige ett flertal gånger med olika föreställningar. De har dessutom varit en av främst inspirationskällorna för den svenska nycirkusgruppen Cirkus Cirkör.Nycirkus spränger gränserna 22

Djur lyser nästan helt med sin frånvaro inom nycirkus

Den främsta skillnaden mellan nycirkus och den traditionella cirkusen är just betoning på berättande genom cirkuskonst, vilket gör att konstformen ligger mycket närmare dans, teater och performancekonst, än den traditionella cirkusen. Cirkusartisten blir mer som en skådespelare som använder hela sin kropp och cirkuskonsten för att uttrycka sig.

Att nycirkusen över huvud taget kallar sig för cirkus, när de inte använder sig av djur i allmänhet och hästar i synnherhet har provocerat många. I den bemärkelsen har nycirkusen fjärmat sig från traditionen, när pausunderhållningen plötsligt trängt undan huvudattraktionen. Det faktum att man heller inte använder sig av den traditionella scenen, den runda managen har gjort att man mer och mer löst upp begreppet cirkus.

Begreppet cirkus är dock betydligt mycket mer mångfacetterat än så. Själv ordet cirkus skapade Philip Astley, den moderna cirkusens fader, år 1768 bestämde sig för att föra samman de då skilda konstformerna, jonglering, luftakrobatik, eldslukare, akrobater, clowner till en och samma föreställning. I den meningen är det utövarna som först och främst kom att bli betecknade som cirkusartister. Baserat på det är det just en föreställning grundad på cirkuskonst som definierar vad en cirkus faktiskt är.

 
 
 
 
sportpress