Det vilar en nästan mystisk atmosfär över en cirkus. Med det stora tältet som byggs och försvinner från ena dagen till den andra, den nomadiska livsstilen och de exotiska djuren. Det känns uråldrigt på något sätt, men rent historiskt har dock cirkusen en kortare historia än vad man skulle kunna tro.

Det finns så klart alltid olika versioner när man skriver historia, men de flesta skulle hålla med om att den moderna cirkusen skapades i England, i mitt av 1700-talet av en kavalleriofficer vid namn Philip Astley. Astley som alltid hade drömt om att arbeta med hästar, lät bygga en amfiteater i centrala London, där han visade upp sina olika ridkonster. Vad som utmärkte Astley var inte nödvändigtvis hans ridkonster, utan att han uppträdde i en cirkelformad arena. Ett koncept var så framgångsrikt att det fortfarande idag är den internationella standarden inom den traditionella cirkusen.Cirkusens ursprung 1

Olika konstformer kommer samman

Astleys ridföreställning blev så framgångsrik att han också utökade föreställningen med clowner, lindansare och jonglörer. Somliga menar att detta främst var tänkt som pausunderhållning mellan ridshowerna, men det var i detta ögonblick som den moderna cirkusen blev till, resten är som de säger, historia. Clowner, lindansare, eldslukare och jonglörer hade det naturligtvis funnits tidigare men Astley var den första att föra samman alla dessa olika konstformer och att sätta ihop dem till en och samma föreställning.

Även om det uppstod flera cirkusar i Europa årtiondena efter att Astley hade byggt sin amfiteater, skulle den främsta utvecklingen ske USA i början av 1800-talet. Till skillnad från Europa, där det var vanligt att man byggde permanenta byggnader för att uppträda i, var de flesta städerna i USA vid den här tiden för små för att kunna livanära en permanent cirkus. Man var helt enkelt tvungen att resa från en stad till en annan och av praktiska skäl började man därför att uppträda i tält som var enkla att ta med sig när man flyttade vidare.

Hästen som alltid haft en central roll i alla föreställningar, började dock att försvinna i slutet av 1800-talet, i takt med att bilar och järnväg alltmer börjat ersätta hästar i den övriga samhället. Även om man försökt ersätta hästen med andra djur, så som elefanter, lejon eller tigrar, har den långvariga trenden under hela 1900-talet varit att djuren mer och mer har försvunnit från föreställningarna. Vilket öppnat upp helt andra cirkusformer, där tonvikten i likhet med dans och teater ligger på att berätta en hel historia, istället för att låta varje artist uppträda var för sig.

 
 
 
 
sportpress