Cirkusen har en lång historia, då den moderna cirkusen har funnits sedan 1700-talet. Allt som har existerat under så lång tid utvecklas och förändras ofrånkomligen, och så har skett även för cirkusen. Frågan är dock vad som kommer att hända med cirkusen i framtiden, och om cirkusen har någon framtid.

Många saker tyder på att cirkusen kommer att fortsätta vara en populär underhållningsform under lång tid framöver. Idag finns det till exempel mer än 10 aktiva cirkusar i Sverige, och nya cirkusartister skapas varje dag, något som visar att människor tror på cirkusens framtid. En av dem är Edit Ruijter, som tränar på cirkusskola på Cirkus Stenkrossen. Här övar hon för att en dag kunna bli en del av en cirkus som ägnar sig åt så kallad nycirkus, en cirkusform som Edit föredrar eftersom ”man kan blanda stilar och dra allt till det extrema.” Hon tränar på cirkusskolan samtidigt som hon går i gymnasiet, och efter att hon har tagit studenten är hennes mål att komma in på cirkushögskolan i Köpenhamn. Så länge det finns människor som Edit, som är villiga att satsa sin egen framtid på cirkus, kommer också cirkusen att ha en framtid.landscape-78053_1280

Hur kommer då den framtiden att se ut? En sak som är klar är att förändringar i cirkusens utformning sker redan nu, inte bara med nya förgreningar, som nycirkus, utan även inom den traditionella cirkusen. Djur har till exempel alltid varit en viktig del av ett cirkusframträdande, men inom en snar framtid förväntas en ny djurskyddslag komma som kommer att förbjuda all användning av vilda djur på cirkus. Cirkus Scott har förekommit lagen och meddelade redan 2013 att de skulle sluta använda elefanter och sjölejon i sina föreställningar. Robert Bronett menar att det handlar om att anpassa sig efter förändrade attityder i samhället, även om han själv oroar sig för vad som kommer att hända med de djur och frilansande djurskötare som kommer att se sin försörjning hotad. Om du är frilansare och vill ha hjälp med ekonomin i form av factoring kan du ta kontakt med Fakturino.se.

Det finns dock de som värnar om att cirkusen ska bevaras i sin nuvarande form, till exempel Akademien för cirkuskonstens bevarande i Sverige. Eldsjälar som dessa kommer att försäkra att barn och cirkusentusiaster kan njuta av föreställningar i manegen under många år framöver.

 
 
 
 
sportpress